sunnuntai 13. maaliskuuta 2022

Vainolainen

Tuli vainolainen
astui yli rajan
toi tullessaan tuhon ja kuoleman

- sodan


Tuli vainolainen
polki saappaansa alle

- itsenäisyyden
- ihmisyyden
- vapauden


Tuli vainolainen
aseineen

- ei laula lintunen
- ei huoju puut
- ei pensaat

vain synkät pilvet peittävät taivaan sinen

Tuli vainolainen
jättää jälkeensä tuhotut

- kylät
- kaupungit

savun noustessa raunioista talojen


Mut kansa
- tuo yhtenäinen

nousee tuhkasta
varjoista vainolaisen
illassa pimenevässä 

 

Kansa - tuo yhtenäinen

nousee vastaan vainolaista
vainovalkeiden valaistessa

- rivejä kansan

puolustamaan itsenäisyyttä

- vapautta
- rauhaa
- rakkautta

 

- vapautta - rauhaa - rakkautta

- vapautta - rauhaa- rakkautta